Machine Learning (ML)

Naarmate technologie toegankelijker wordt, wordt het idee het centrale punt, niet de moeite die het kost om tot de oplossing te komen.

En als het doel is om dingen automatisch te analyseren en te berekenen, zonder mensen in het midden, dan kun je machine learning overwegen.

Machine learning is een subset van kunstmatige intelligentie die computersystemen de mogelijkheid geeft om te leren zonder expliciet geprogrammeerd te zijn. Het is een manier om met zo min mogelijk menselijke inspanning bruikbare patronen uit data te halen.

Dit heeft geleid tot enorme efficiëntiewinsten in verschillende sectoren, zoals de zorg en financiën. En als we voldoende betrouwbare data beschikbaar hebben, kunnen we dit ook toepassen in onze branche.

Het begint met altijd goede vragen te stellen en goede data te krijgen. Het moeilijkste is de praktische toepassing van de methode. Het digitaliseren van informatie vormt de kern van wat innovatie stimuleert. De valkuil is dat zonder goede digitalisering AI en dus machine learning waardeloos is.

Maar als je het goed doet met de juiste software, kan een persoon met een idee in steeds minder tijd met een oplossing komen. Bovendien maken hardware en rekenkracht een efficiënte en effectieve grootschalige uitvoering van deze algoritmen mogelijk.

Hier is een leuke uitleg in een YouTube-video:

Gratis tips
Verder lezen

Get the free
e-book by subscribing to the newsletter

    We respect your privacy. Unsubscribe at anytime.